BLOG POWOŁANIOWY / KALLS BLOGG

BLOG POWOŁANIOWY / KALLS BLOGG

Witamy/Velkommen

O nas / Om ossOpprettet av s.Faustyna 15 april, 2013 11:19:33
Musimy innych uszczęsliwiac.
Vi må gjøre menneskene glade.
(Hl. Elisabeth)


Niech ten blog będzie radoscią dla wszystkich odwiedzających.
La den nye kalls blogg være til glede for alle.

  • Kommentarer(1)//www.powolania-norwegia-elzbietanki.com/#post5

Trochę historii

HistoriaOpprettet av powolania-norwegia 08 april, 2013 16:00:58

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zostało założone na podstawie odczytania woli Bożej przez Założycielkę Klarę Wolff obdarzoną łaską powołania by służyć Bogu w osobie chorych i potrzebujących. Stosownie do słów Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt 25, 40/, pragnęła ona pielęgnować w chorych „cierpiące członki Chrystusa”. Ten dar charyzmatyczny daje początek naszemu Zgromadzeniu, które Klara Wolff, wraz z trzema Współzałożycielkami: Marią i Matyldą Merkert oraz Franciszką Werner powołała do życia w 1842 roku, w Nysie na Śląsku.

Wzór i zachętę do ofiarnej posługi wśród chorych i ubogich stanowiło dla nich życie i działanie św. Elżbiety Węgierskiej.

Obrały one św. Elżbietę, tercjarkę św. Franciszka, odznaczającą się ogromną miłością Boga i miłością wszelkiego rodzaju potrzebujących, jako swoją patronkę i od jej imienia założona przez nie wspólnota przyjęła swą nazwę.

St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon har sitt utspring i erkjennelsen av Guds vilje, å tjene ham i de syke og nødlidende, slik det ble grunnleggeren, Klara Wolff, ved kallsnåden til del. Etter Kristi ord: ”Alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg” /Matt 25, 40/, ville hun i de syke ”pleie de sårede lemmer på den guddommelige Frelsers legeme”. I denne karisma ligger utspringet til vår Kongregasjon som ble grunnlagt i året 1842 i Neisse (Nysa) i Schlesien av Klara Wolff og hennes tre medgrunnleggere, Maria og Mathilde Merkert og Franziska Werner.

Med pleien av syke forbandt våre grunnleggere en særlig kjærlighet til de fattige og den personlige fattigdom. I dette ble den hl. Elisabeth av Thüringens liv og virke deres inspirasjon og forbilde.

Denne franciskanertertiær som næret så stor kjærlighet til Gud og de nødlidende, valgte de til sin vernehelgen, og ordenssamfunnet de hadde stiftet, gav de navn etter henne.  • Kommentarer(0)//www.powolania-norwegia-elzbietanki.com/#post4

zdjecia

O nas / Om ossOpprettet av powolania-norwegia 08 april, 2013 15:44:14


  • Kommentarer(0)//www.powolania-norwegia-elzbietanki.com/#post3

VI / MY

O nas / Om ossOpprettet av powolania-norwegia 08 april, 2013 15:42:46

”Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego...” /Flp 3, 8/

Jako Siostry Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety prowadzimy życie kontemplacyjno - czynne. Naszym celem jest naśladowanie Chrystusa. Poświęcenie się Bogu i bliźnim umacniamy przez zjednoczenie z Bogiem na modlitwie, przez profesję rad ewangelicznych, przez wierność charyzmatowi i duchowości naszych Założycielek oraz życie siostrzane we wspólnocie.

”Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt…” /Fil 3, 8/

Som St. Elisabethsøstrene lever vi i et kontemplativt - apostolisk liv. Vårt mål er å etterfølge Kristus. Kraft til Guds tjeneste for våre medmennesker øser vi ved å være nær Jesus i bønn, ved de evangeliske råd, ved trofasthet mot våre grunnleggeres karisma og spiritualitet og ved livet i fellesskapet.

  • Kommentarer(0)//www.powolania-norwegia-elzbietanki.com/#post2

Zaproszenie

Rekolekcje / RetrettOpprettet av powolania-norwegia 08 april, 2013 15:29:16
Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję na spotkanie!smiley

  • Kommentarer(0)//www.powolania-norwegia-elzbietanki.com/#post1
« Forrige